Ποιο σκοπό έχει η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες;

Η διαπίστωση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για κατ' οίκον θεραπείες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τα συνεχή αιτήματα από γονείς τόσο παραδοσιακών όσο και μονογονεϊκών οικογενειών, που για πρακτικούς ή προσωπικούς λόγους εξυπηρετούνται από "Κατ' Οίκον" θεραπεία, δημιουργούν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης πάνω στα πρωτόκολλα που διέπουν την απασχόληση σε αυτό το είδος θεραπευτικών συνεδριών.

Τι γνώσεις προσφέρει η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες;

Σε όποια ειδικότητα και αν ανήκει (λογοθεραπευτής/λογοπεδικός, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός κ.α.), ο ειδικός θεραπευτής που επιθυμεί να παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες συνεδριών/θεραπειών σε χώρους συμβατικά λειτουργικούς και οριακά φιλόξενους, πρέπει να γνωρίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και που θα συντελέσουν στην αποτελεσματική θεραπευτική συνεδρία αλλά και τους κανόνες επαγγελματικής αγωγής, δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν την "Κατ' Οίκον" θεραπεία και στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί μέσα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον που θα πρέπει να εργαστεί.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες;

Οι κώδικες συμπεριφοράς στο "Κατ' Οίκον" περιβάλλον, η μεθοδολογία αντιμετώπισης απλών αλλά και σύνθετων καταστάσεων κατά τη διάρκεια μιας "Κατ' Οίκον" θεραπείας, ο εξειδικευμένος τρόπος λειτουργίας και η ειδική ψυχολογία για τη διαχείριση στη σχέση θεραπευτή-παιδιού-οικογένειας αποτελούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στοιχεία μιας στοχευμένης ολοκληρωμένης ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ κατάρτισης που προετοιμάζει άρτια τον επιστήμονα-ειδικό θεραπευτή να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία που θα συναντήσει και του προσφέρει πλήρη γνώση του ιδιαίτερου πλαισίου που διέπει την "Κατ' Οίκον" θεραπεία γι' αυτό και περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική Προσέγγιση
 • Βιωματική Εκπαίδευση
 • Ψυχολογία Συμπεριφοράς
 • Role Playing
 • Case Studies

Ποιες ενότητες καλύπτει η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες;

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες γίνεται με την εποπτεία της Πανελλήνιας Σχολής Συνοδών Παράλληλης Στήριξης, του ανεξάρτητου φορέα που με επαγγελματική εμπειρία και γνώση παρέχει πλήρως ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, υποστηρίζει τους συμμετέχοντες με εποπτείες και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εκπαιδευτικά Ορόσημα στην "Κατ' Οίκον" θεραπεία
 • Οριοθέτηση γονέων στο Οικογενειακό Περιβάλλον της "Κατ' Οίκον" θεραπείας
 • Οριοθέτηση παιδιών για "Κατ' Οίκον" θεραπεία στο ζωτικό τους χώρο
 • Προσωπική εμφάνιση Θεραπευτή & Ενδυματολογικά ορόσημα
 • Body Language & Επικοινωνιακά ορόσημα στην "Κατ' Οίκον" θεραπεία
 • Ψυχολογία συμπεριφοράς του θεραπευτή εκτός γραφείου
 • Αναγνώριση Ψυχολογικής ταυτότητας του "Κατ' Οίκον" περιβάλλοντος θεραπείας
 • Επαγγελματικό προφίλ του "Κατ' Οίκον" Θεραπευτή
 • Επαγγελματική αγωγή & συμπεριφορά στο "Κατ' Οίκον" περιβάλλον θεραπείας
 • Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας του "Κατ' Οί΄κον" Θεραπευτή
 • Μελέτη περιστατικών & Παρουσίαση τρόπου αντιμετώπισης

Σε ποιές ειδικότητες απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες;

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για "Κατ' Οίκον" θεραπείες απευθύνεται σε Επαγγελματίες που απασχολούνται ήδη ή σκοπεύουν να εργαστούν στον τομέα αυτό:

 • Ειδικούς Θεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές / Λογοπεδικούς
 • Εργοθεραπευτές
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Ψυχολόγους
 • Φοιτητές των παραπάνω σχολών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες περιλαμβάνει όχι μόνο θεωρητική αλλά κατά κύριο λόγο βιωματική κατάρτιση και προετοιμασία πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 16 ωρών που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.  Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο πλαίσιο εργασίας και το πρωτόκολλο, τους κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς, τη μεθοδολογία, τη δεοντολογία και τον εξειδικευμένο τρόπο λειτουργίας που πρέπει να έχει ο Ειδικός Θεραπευτής που εργάζεται εκτός του παραδοσιακού χώρου θεραπευτικών συνεδριών που είναι το γραφείο του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΟ

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες έχει σκοπό με το καινοτόμο βιωματικό πρόγραμμα κατάρτισης, να προετοιμάσει κατάλληλα και να εκπαιδεύσει άρτια και σε υψηλό επίπεδο κάθε ενδιαφέρομενο προκειμένου να εργαστεί αποτελεσματικά εκτός γραφείου, για θεραπείες "Κατ' Οίκον", σε χώρους συμβατικά λειτουργικούς και οριακά φιλόξενους.

Μετά από την ολοκλήρωση της 2ήμερης εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες θα δοθούν:

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή

Το όνομα που αναγράφεται στη Βεβαίωση Παρακολούθησης είναι αυτό που δηλώνετε (στη φόρμα συμμετοχής, στο e-mail ή τηλεφωνικά).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η εκπαίδευση γίνεται με την εποπτεία της Πανελλήνιας Σχολής Συνοδών Παράλληλης Στήριξης, του μόνου ανεξάρτητου φορέα που με επαγγελματική εμπειρία και γνώση παρέχει ολοκληρωμένη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και υποστηρίζει τους συμμετέχοντες.

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος παρακολούθησης και εγγραφές, επικοινωνήστε με τη γραμματεία στα τηλέφωνα:

210 7002817 - 6942 235588

Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση του 2ήμερου προγράμματος κατάρτισης της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες
 • Υλικό (σημειώσεις) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Καφές και σνακ στα διαλείμματα

Στα δίδακτρα ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο φόρος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση ακύρωσης της εκπαίδευσης με ευθύνη των διοργανωτών ή σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων του κάθε εκπαιδευτικού κύκλου για κάθε πόλη με απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται προκαταβολές.

Αντικατάσταση συμμετεχόντων (ονομάτων) γίνονται σε κάθε περίπτωση δεκτές αρκεί να δηλωθούν έως και 48 ώρες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης.

ΔΙΑΚΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ειδικών Θεραπευτών για Κατ' Οίκον Θεραπείες είναι 2ήμερη (16 ώρες κατάρτισης) και θα γίνει στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

 Για πληροφορίες σχετικά με τους χώρους διεξαγωγής,                                                                                                        επικοινωνήστε με τη γραμματεία στo τηλέφωνo: 6942 235588