Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας προεγγραφής και την αποστολή του βιογραφικού τους οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα κληθούν να περάσουν από προσωπική συνέντευξη προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι συμμετέχοντες του κύκλου σπουδών προέρχονται από τους κλάδους της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής που αναφέρονται (Ειδικοί Θεραπευτές, Εκπαιδευτικοί, Νηπιαγωγοί, Λογοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό & Φοιτητές Σχολών των παραπάνω ειδικοτήτων) και ότι διαθέτουν επαρκείς βασικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να καταρτιστούν ως συνοδοί Παράλληλης Στήριξης.