Ποιοι είμαστε

Η Πανελλήνια Σχολή Εκπαίδευσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης είναι ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας που παρέχει Εκπαίδευση και Συμβουλευτική υποστήριξη. Δημιουργήθηκε από επιστήμονες της ειδικής αγωγής και ειδικούς με εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο.

Τι κάνουμε

Η Πανελλήνια Σχολή Συνοδών Παράλληλης Στήριξης προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών με εγνωσμένης αξίας εισηγητές-επιστημονικούς συνεργάτες. Έτσι καλύπτεται άρτια το βασικό στάδιο εκπαίδευσης που απαιτείται για τη λειτουργική επάρκεια της επαγγελματικής απασχόλησης του ατόμου που θέλει να εργασθεί ως Συνοδός Παράλληλης Στήριξης. Ο κύκλος σπουδών της Σχολής προετοιμάζει κατάλληλα το συμμετέχοντα ώστε να μπορεί να συνοδεύει και να υποστηρίζει αποτελεσματικά εντός του σχολικού πλαισίου μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που κινούνται σε όλο το φάσμα των διαταραχών που απαιτούν υποστήριξη.

Γιατί εμάς

Η Πανελλήνια Σχολή Συνοδών Παράλληλης Στήριξης παρέχει ολοκληρωμένο βασικό κύκλο που εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους συμμετέχοντες στον τρόπο διαχείρισης καταστάσεων, τους κώδικες συμπεριφοράς, τη μεθοδολογία αντιμετώπισης, τη δεοντολογία και τον εξειδικευμένο τρόπο λειτουργίας που πρέπει να έχει ο Συνοδός Παράλληλης Στήριξης.

Αυτό επιτυγχάνεται με:  

  • Εκπαίδευση 70 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση αλλά και βιωματικά εργαστήρια πρακτικής άσκησης.
  • Εποπτείες όπου οι εκπαιδευμένοι-πιστοποιημένοι συνοδοί Παράλληλης Στήριξης θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά, να θέσουν ερωτήματα προς επίλυση με βάση τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και να αποκτήσουν επιμόρφωση πάνω στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών.
  • Τη λειτουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας που θα υποστηρίζει συμβουλευτικά στην καθημερινή πράξη κάθε εκπαιδευμένο συνοδό.

Η Πανελλήνια Σχολή Συνοδών Παράλληλης Στήριξης υποστηρίζει τη γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των συμμετεχόντων που εκπαιδεύονται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και λειτουργεί σαν δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευμένων-πιστοποιημένων συνοδών και των ιδιωτικών φορέων που αναζητούν τα κατάλληλα άτομα που θα καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους.

Για το σκοπό αυτό

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης όλα τα ονόματα και τα στοιχεία των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κύκλο μαζί με στοιχεία του βιογραφικού τους θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της σχολής προκειμένου γονείς αλλά και ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ. Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί και Σχολεία) να μπορούν να έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε Ειδικούς Βοηθούς/Συνοδούς Παράλληλης Στήριξης μέσα στο σχολικό και το κοινωνικό πλαίσιο.